Sản phẩm - tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm, nút bù áp

Sản phẩm - tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm, nút bù áp

Sản phẩm - tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm, nút bù áp

Sản phẩm - tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm, nút bù áp

Sản phẩm - tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm, nút bù áp
Sản phẩm - tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm, nút bù áp

Sản phẩm

ĐẦU TƯỚI CỤC BỘ BS7MINI 150 LÍT

Giá: 12.000đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu tưới cục bộ BS7MINI được thiết kế chắc chắn, dễ lắp đặt, đầu tưới có chức năng chống côn trùng xâm nhập. Đây là đầu tưới có miến chắn bán kính khi cây còn nhỏ. Với nhiều lưu lượng...

ĐẦU TƯỚI CỤC BỘ BS7MINI-R8 30 LÍT

Giá: 14.000đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp đầu tưới hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn...

ĐẦU TƯỚI CỤC BỘ BS7MINI-R8 90 LÍT

Giá: 14.000đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp đầu tưới hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn...

ĐẦU TƯỚI CỤC BỘ BS7MINI-R8 60 LÍT

Giá: 14.000đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp đầu tưới hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn...

ĐẦU TƯỚI CỤC BỘ BS7MINI-R8 120 LÍT

Giá: 14.000đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp đầu tưới hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn...

ĐẦU TƯỚI CỤC BỘ BS7MINI-R8 150 LÍT

Giá: 14.000đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp đầu tưới hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn...

ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA BS5-PLUS 30 LÍT

Giá: 7.000đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu tưới BS5-Plus được sử dụng để tưới phun mưa cho cây ăn trái. Béc có chức năng chống côn trùng, có ngàm chỉnh bán kính, cây nhỏ tưới bán kính nhỏ, cây lớn tưới bán kính lớn

Ứng dụng tưới nhỏ giọt tự động cho cây bưởi

Giá: Liên hệ
Cho vào giỏ hàng
Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây bưởi có thể tưới phân và nước đúng vị trí có rễ cây. Tránh lãng phí nước và phân bón. Hệ thống tưới tự động nên chi phí nhân công cho việc tưới...

ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA BS-PLUS 60 LÍT

Giá: 7.000đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu tưới BS5-Plus được sử dụng để tưới phun mưa cho cây ăn trái. Béc có chức năng chống côn trùng, có ngàm chỉnh bán kính, cây nhỏ tưới bán kính nhỏ, cây lớn tưới bán kính lớn

Ứng Dụng tưới nhỏ giọt tự động cho cây hồ tiêu

Giá: Liên hệ
Cho vào giỏ hàng
Tưới nhỏ giọt tự động cho cây hồ tiêu. Một phương pháp tiết kiệm nước phân bón, nhân công lao động và tăng năng suất cây trồng

ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA BS5-PLUS 90 LÍT

Giá: 7.000đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu tưới BS5-Plus được sử dụng để tưới phun mưa cho cây ăn trái. Béc có chức năng chống côn trùng, có ngàm chỉnh bán kính, cây nhỏ tưới bán kính nhỏ, cây lớn tưới bán kính lớn

ỨNG DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT TỰ ĐỘNG CHO CÂY THANH LONG

Giá: Liên hệ
Cho vào giỏ hàng
Tưới nhỏ giọt tự động cho trang trại thanh long, hệ thống có bộ phận trung tâm giúp ngăn ngừa tạp chất vào đường ống. Có chức năng châm phân tự động có thể bón phân cho hàng ngàn trụ...
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop